Comunitats de propietaris i administració de finques · Assessoria · Assegurances · Lloguers de pisos i Compravenda de finques
Serveis > Assessoria
Assessoria

Oferim un servei de gestió personalitzat 

Laboral: altes, baixes i gestió a la seguretat social, confecció de nomines,confecció contractes, etc...

Fiscal: planificació i assessorament fiscal declaracions d’impostos, legalització d’empreses, seguiment anual, imposts de societats, declaracions de rendes, asistencia a inspeccions etc...

Comptable: Assessorament i gestió de comptabilitat, redacció d’informes i registre de comptes anuals, control de resultats