Comunitats de propietaris i administració de finques · Assessoria · Assegurances · Lloguers de pisos i Compravenda de finques
Noticies

HISENDA REVISARÀ ELS VALORS CADASTRALS A DIFERENTS MUNICIPIS 

 

POBLACIONS ON ÉS MODIFICA

NOTICIA DIARI DE GIRONA IMPOST SOBRE HABITATGES BUITS

El govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar durant el 2015 la creació d'un nou impost sobre habitatges buits.

 http://etributs.gencat.cat/ca/tributs/im post-habitatges-buits


 LES HIPOTEQUES JA SÒN MÉS ECONÒMIQUES QUE ELS LLOGUERS 

ANAR A LA NOTICIA 
 Seguint amb la nostra voluntat d'oferir el millor servei als nostres clients, els propietaris de les comunitats que gestionem trobaran a l'edifici i en lloc visible aquest identificador que inclou el telèfon d'emergències pels caps de setmana.


 

Saps que el notari podria tirar enrere una venda si el pis es troba en un edifici sense ITE?

Des del 27 de maig de 2015, és obligatori que els edificis disposin del certificat d'aptitud

 

No és trivial. Des de l'aprovació del Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici, cal que els propietaris mantinguin els edificis d’habitatges i realitzin la Inspecció tècnica dels edificis d’habitatges en els terminis que preveu la normativa, entre d'altres.

Per això és molt important que verifiquis que l'edifici en el que es troba qualsevol habitatge que vulguis vendre disposa del certificat d'aptitud. Si no és així, el notari podria decidir no tirar endavant amb l'operació, com ja està passant


 •  Modificació del Codi Civil Català, el nou propietari serà responsable de les quotes pendents dels ultims 4 anys

http://www.apigirona.com/cat/news/new/file/204/

 
 •  Importància de tenir llogat els pisos per evitar ocupacions il.legals 

 http:www.diaridegirona.cat/comarques/2015/04/09/api-alerten-que-hi-ha/718359.html


 

 •  Nou sistema utilitzat per estafes a negocis

http://www.apigirona.com/cat/news/new/284/


 • El 31 de març s'acaba el termini per a la liberalització de la Televisió digital. Les nostres comunitats ja estan totes adaptades i amb la subvenció sol·licitada.

http://www.televisiondigital.gob.es/DividendoDigital/SalaPrensa/Paginas/gobierno-recuerda-fin-liberacion-dividendo.aspx


 • Los recibos de alquiler y comunidad cambian de formato. La nueva normativa SEPA.

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Carrecs-directes-SEPA/6000005005160/ca/


 • La venta de pisos baja un 15,9% en Noviembre de 2013 segun el INE.

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/14/vivienda/1389689494_950605.html


 • Las Comunidades de Propietarios estaran obligadas a presentar el Modelo 347, Declaración de Operaciones con terceras Personas.

http://www.mundojuridico.info/las-comunidades-de-propietarios-estaran-obligadas-a-presentar-el-modelo-347/


 • El Ministerio de Hacienda realizara mas inspecciones a las Comunidades.

http://www.eleconomista.es/publicidad/Nuezoct13/economia/noticias/5310380/11/13/Mas-inspecciones-a-pie-de-calle-Hacienda-pone-el-foco-sobre-celebraciones-colegios-y-comunidades-de-vecinos.html


 • Nueva ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf


 • La Generalitat de Catalunya sube el impuesto sobre la venta de inmuebles de segunda mano.

http://www.elconfidencial.com/economia/2013/06/18/la-generalitat-sube-el-impuesto-sobre-la-venta-de-inmuebles-de-segunda-mano-123271/


 • Nueva ley de desahucios.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5073.pdf


 • El Colegio Oficial de API de Girona se desvincula del organismo estatal.

http://www.diaridegirona.cat/economia/2013/04/10/collegi-oficial-dapi-girona-desvincula-lorganisme-estatal/612245.html (Diari de Girona, 12/04/13)


 • El viernes 5 de abril el gobierno aprueva la Ley de rehabilitación de viviendas y el plan de fomento para los alquileres.

http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-gobierno-aprueba-hoy-ley-rehabilitacion-viviendas-plan-fomento-alquiler-20130405080516.htm


 • Dividiendo digital. Guia para Comunidades y Administradores de Fincas.

https://docs.google.com/file/d/0B88wLEUiBDeN-V056em9kVUhzelE/edit?pli=1