Comunidades de propietarios y administración de fincas · Asesoría · Seguros · Alquiler de pisos y Compraventa de fincas
Notícias
 POBLACIONES DONDE SE REALIZARAN MODIFICACIONES

NOTICIA DIARI DE GIRONA
 

 
 • Saps que el notari podria tirar enrere una venda si el pis es troba en un edifici sense ITE?

  Des del 27 de maig de 2015, és obligatori que els edificis disposin del certificat d'aptitud

   

  No és trivial. Des de l'aprovació del Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici, cal que els propietaris mantinguin els edificis d’habitatges i realitzin la Inspecció tècnica dels edificis d’habitatges en els terminis que preveu la normativa, entre d'altres.

  Per això és molt important que verifiquis que l'edifici en el que es troba qualsevol habitatge que vulguis vendre disposa del certificat d'aptitud. Si no és així, el notari podria decidir no tirar endavant amb l'operació, com ja està passant


 •   Modificación del Codi Civil Català, los nuevos propietarios deberan hacer frente a las cuotas impagadas de los ultimos 4 años 
 
http://www.apigirona.com/cat/news/new/file/204/
 


 
 
 •  Los recibos de alquiler y comunidad cambian de formato. La nueva normativa SEPA.

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Carrecs-directes-SEPA/6000005005160/ca/


 • La venta de pisos baja un 15,9% en Noviembre de 2013 según el INE.

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/14/vivienda/1389689494_950605.html


 • Las Comunidades de Propietarios estaran obligadas a presentar el Modelo 347, Declaración de Operaciones con terceras Personas.

http://www.mundojuridico.info/las-comunidades-de-propietarios-estaran-obligadas-a-presentar-el-modelo-347/


 • El Ministerio de Hacienda realizara mas inspecciones a las Comunidades.

http://www.eleconomista.es/publicidad/Nuezoct13/economia/noticias/5310380/11/13/Mas-inspecciones-a-pie-de-calle-Hacienda-pone-el-foco-sobre-celebraciones-colegios-y-comunidades-de-vecinos.html


 • Nueva ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf


 • La Generalitat de Catalunya sube el impuesto sobre la venta de inmuebles de segunda mano.

http://www.elconfidencial.com/economia/2013/06/18/la-generalitat-sube-el-impuesto-sobre-la-venta-de-inmuebles-de-segunda-mano-123271/


 • Nueva ley de desahucios.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5073.pdf


 • El Colegio Oficial de API de Girona se desvincula del organismo estatal.

http://www.diaridegirona.cat/economia/2013/04/10/collegi-oficial-dapi-girona-desvincula-lorganisme-estatal/612245.html (Diari de Girona, 12/04/13)


 • El viernes 5 de abril el gobierno aprueva la Ley de rehabilitación de viviendas y el plan de fomento para los alquileres.

http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-gobierno-aprueba-hoy-ley-rehabilitacion-viviendas-plan-fomento-alquiler-20130405080516.htm


 • Dividiendo digital. Guia para Comunidades y Administradores de Fincas.

https://docs.google.com/file/d/0B88wLEUiBDeN-V056em9kVUhzelE/edit?pli=1