Slide
Slide

Comunitats de propietaris i administració de finques.

Slide

Informació sobre les noves tarifes de l'Electricitat.
Entrada en vigor a partir del dia 1 de juny de 2021.

Slide

Comunitats de propietaris i administració de finques.
Vostè gaudeixi de les zones comunes!

Slide

Comunitats de propietaris i administració de finques.
Vostè només preocupi's de gaudir de la seva llar!

Slide

Dextra aconsella com afrontar el coronavirus a la comunitat de veïns!

Slide
Slide

Comunitats de propietaris i administració de finques.
Gestió de comunitats de parkings i complexes.

previous arrow
next arrow

Avís legal

El lloc web www.dextragrup.com (en endavant, el «Lloc Web») és propietat de DEXTRA GRUP FINQUES ASSESSORIA S.L.U. en endavant Responsable del Tractament.

RESPONSABLE:
DEXTRA GRUP FINQUES ASSESSORIA S.L.U.
B55093454
c/ Enric Claudi Girbal i Nadal 25
17003 – Girona
info@dextragrup.cat
972 22 19 00

Inscrita Registro Mercantil de Girona Volum 2804 Foli 218 Full GI-50942

DEXTRA GRUP FINQUES ASSESSORIA S.L.U. li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web (d’ara endavant «Condicions Generals d’Ús i Avisos legals» que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que www.dextragrup.com podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa recomana a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús pugui solucionar contactant amb www.dextragrup.com a través del Telf. : 972221900 o a l’adreça de correu electrònic: info@dextragrup.cat

OBJECTE

www.dextragrup.com només permet a l’Usuari posar-se en comunicació amb nosaltres, i ens permetrà posar-nos en contacte amb vostè a través de qualsevol mitjà que ens proporcioni sigui telemàtic o telefònic, però no perfecciona cap contracte entre les parts.

www.dextragrup.com subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús, així com la política sobre el tractament de dades personals (en endavant «Informació bàsica sobre protecció de dades» ).

L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions d’Ús, reservant www.dextragrup.com el dret a modificar-los en qualsevol moment.

En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, de manera que, si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà abstenir respecte a l’ús de el present Lloc Web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

És important, tenint en compte la recent normativa europea en Protecció de Dades Reglament UE 2016/679 de Parlament i de el Consell Europeu que intenta preservar la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, que llegeixi en aquesta o altres pàgines web on vostè deixi les seves dades la Informació Bàsica.

Idioma e interpretació del contracte

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol. Quant al que a la interpretació dels contractes es refereix, s’atendrà específicament als arts. 1281 i s. s. de el Codi Civil Espanyol.

NOSALTRES

A principis de l’any 2.000 es va crear , el que en un futur seria Dextragrup, amb la funció d’oferir els serveis d’administració de les Comunitats de Propietats, Assegurances i Assessoria fiscal i laboral. Aquesta societat creada per diferents persones, entre elles Jordi Masó i Poch, van situar-se a l’avinguda Lluís Pericot 43 de Girona.

Durant els primers anys l’empresa es va especialitzar amb el què considerava el seu pilar i és la Gestió de les Comunitats de Propietats i les Assegurances d’edificis i habitatges. Donat el seu creixement es van traslladar a Riera Bugantò, 1 amb al finalitat d’aconseguir sé la mà dreta dels propietaris i acompanyar-los en la seva gestió, confiança i transparència ja que aquests eren i són els inicis del nom comercial DEXTRA.

Als voltants de gener del 2011 la empresa va renéixer sota el nom Dextragrup Finques sota l’administració i direcció de Jordi Masó i Poch i un equip de persones amb una gran experiència en aquest món per tal de poder acompanyar i assessorar les demandes dels propietaris amb els que treballaven. EL principal lema de l’equip era oferir transparència en la gestió, la màxima professionalitat i una millor comunicació amb els propietaris.

El resultat fou tan positiu que l’any 2015 van haver de canviar la oficina al carrer Enric Claudi Girbal i Nadal número 25 ja que disposaven de més espai per poder oferir una millor atenció i una sala de juntes on poder orientar i assessorar els propietaris. De fet, la nostra experiència en la gestió de comunitats ens ha facilitat ampliar –nos com a empresa i gestionar lloguer de pisos amb la mateixa transparència i serveis que les comunitats.

La feina d’aquests anys segueix essent la mateixa línia i motiu del seu origen. El creixement de Dextragrup Finques ha sigut possible gràcies a seguir la fidelitat de ser la mà dreta de les propietats i acompanyar-los quan necessiten la nostra experiència.

El nostre creixement va acompanyat de la millora de la nostra gestió on disposem d’un sistema informàtic que permet als propietaris des de casa visualitzar el que necessiten com les actes, liquidacions, la comptabilitat diària i les factures que paga la comunitat juntament amb un telèfon d’urgències disponibles 24 hores tots els dies de l’any a fi d’oferir la cobertura necessària al moment oportú.

Confiem amb la importància de la bona relació amb els presidents, propietaris i el nostre equip i seguirem aquest camí amb ganes i empenta per continuar millorant.

SERVEIS

Informació sempre disponible

Accés a AdmiWeb 24 hores Online on pot accedir a la informació que més necessiti: comptes clars, actes de les juntes, industrials habituals, còpia de les pòlisses d’assegurances i el seguiment de les incidències.

Amb Admin24H App tingues tota aquesta informació ràpidament dins el teu mòbil.

Agilitat en el cobrament de morosos

Reduïm la taxa de morositat de la seva comunitat realitzant un seguiment continuat telefònic i per correu.

Disposem d’una assegurança amb la companyia Arag, especialitzada en la defensa jurídica, per presentar demandes judicials sense despeses extres per a la comunitat.

Telèfon d’Urgències

Disposarà d’un telèfon d’urgència 24 hores, 365 dies l’any per qualsevol incidència sense cap cost addicional.

Gestió d’incidències

La gestió diària i l’agilització de les incidències ha estat la nostra principal prioritat, per això hem apostat per trobar un grup d’industrials i col·laboradors que solucionin els problemes en el termini més breu possible i a un baix cost per a la comunitat, valorant sempre les propostes d’industrials i pressupostos que ens pugui presentar els propietaris per fer la millor elecció.

Com a administradors i segons concreta la Llei 5/2015 del Llibre Cinquè del Codi Civil:

 • Preparem els comptes anuals i pressupostos
 • Vetllem per què es compleixin les obligacions dels propietaris
 • Executem els acords de la junta
 • Convoquem reunions
 • Custodiem la documentació
 • Ens reunim amb els presidents amb assiduïtat
 • Informació clara i transparent amb els propietaris
 • Visitem els edificis pel bon funcionament de la Comunitat
 • Posem a disposició dels propietaris la nostra sala de juntes per celebrar assemblees o ens desplacem a l’edifici per facilitar l’assistència

 

Preu

 • El preu de l’administració és TOT INCLÓS i sense altres despeses imprevistes.

 

Demani pressupost sense cap compromís.

El preu dels nostres articles i serveis és el que s’indica en cada moment en la nostra aplicació.

Si es detectés que ha existit un error en la introducció de el preu d’un article, amb posterioritat a la recepció d’una comanda, ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible per informar-te de la incidència, i oferir-te la opció de cancel·lació o manteniment en les condicions correctes.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

FINALITAT I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents estipulacions tenen com a finalitat regular l’ús dels serveis de venda electrònica dels diferents serveis oferts per DEXTRA GRUP FINQUES ASSESSORIA S.L.U. que opera per internet des de la seva aplicació DEXTRA GRUP FINQUES ASSESSORIA S.L.U. als seus clients de Comunitats de Propietaris

Les clàusules que a continuació es relacionen configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a l’aplicació DEXTRA GRUP FINQUES ASSESSORIA S.L.U. estan obligats a conèixer i a acceptar. A l’efecte únicament de les presents condicions generals, l’expressió «usuari» comprèn qualsevol internauta que accedeixi a l’aplicació DEXTRA GRUP FINQUES ASSESSORIA S.L.U., ja sigui directament o des de qualsevol altre lloc d’Internet.

Els serveis oferts per DEXTRA GRUP FINQUES ASSESSORIA S.L.U. a la present aplicació es regularan per les condicions contingudes en el present contracte. DEXTRA GRUP FINQUES ASSESSORIA S.L.U. es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals, aplicant les noves que acordi des del moment de la publicació en la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis ja prèviament adquirits pels usuaris.

DEXTRA GRUP FINQUES ASSESSORIA S.L.U. fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en l’aplicació DEXTRA GRUP FINQUES ASSESSORIA S.L.U. de forma veraç i sense errors tipogràfics.

En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de DEXTRA GRUP FINQUES ASSESSORIA S.L.U., es procediria immediatament a la seva correcció. Si hi ha un error en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error DEXTRA GRUP FINQUES ASSESSORIA S.L.U. comunicarà el client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE SERVEI

 • Ens reservem el dret de restringir l’accés a la nostra sol·licitud i tots els serveis d’aquesta, si ha estat o tenim motius raonables per creure que ha estat condemnat per un delicte que impliqui depravació moral o qualsevol delicte previst en el Codi Penal Espanyol i la normativa comunitària de l’EU.
 • Està d’acord en utilitzar la nostra aplicació i serveis:

✓ Els nostres serveis estan dissenyats per complir amb les lleis d’Espanya i / o els reglaments europeus que regeixen la normativa comunitària de la EU i estan dirigides als usuaris d’Espanya. No obstant això, els nostres serveis poden estar disponibles en jurisdiccions fora d’Espanya a la nostra discreció.

✓ Si té accés als nostres serveis des de llocs fora d’Espanya, vol dir que accepta i reconeix que ho fa sota el seu propi risc i vostè és l’únic responsable de compliment de les lleis locals aplicables. No assumirem responsabilitat per qualsevol pèrdua o dany que sorgeixi del seu ús dels nostres serveis.

✓ Heu de garantir que tota la informació proporcionada per vostè durant el registre i durant l’ús de l’aplicació és veritable, actualitzada, completa i exacta i que, en cas de canvi d’informació en qualsevol moment durant l’ús de l’aplicació, haurà d’actualitzar el seu informació per assegurar que segueixi sent veraç, actualitzada, completa i precisa en tot moment.

✓ L’usuari accepta que la disponibilitat dels nostres serveis i / o de qualsevol contingut posat a disposició de l’usuari mitjançant l’aplicació i la seva capacitat per accedir a l’aplicació, serveis i / o continguts està subjecte a la nostra discreció. Vostè reconeix que els nostres serveis poden no estar disponibles en tot moment.

✓ Vostè accepta que podem, subjecte a la política de privacitat, tenir accés, conservar, transferir i divulgar la seva informació personal i la documentació la policia o per a qualsevol part privada per una ordre sota la llei en vigor com per exemple entre altres: fer complir i complir amb processos legals i / o la llei aplicable; complir aquestes Condicions de servei; respondre a les seves sol·licituds de servei a el client; o protegir els drets, propietat o seguretat personal en el regne d’Espanya com a estat dins de la Unió Europea.

✓ Regularment fem canvis en la nostra aplicació i aspectes diversos de prova dels nostres serveis incloent la interfície d’usuari, funcions de promoció i disponibilitat de les funcions. Vostè accepta i reconeix que l’aplicació pot contenir eines que ens permetin dur a terme aquestes proves.

✓ Accepteu que tenim el dret de suspendre l’accés a l’usuari als serveis en qualsevol moment i per a qualsevol propòsit, sense previ avís.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, són propietat exclusiva de www.dextragrup.com i/o tercers, els qui tenen dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic.

Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a www.dextragrup.com de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment de tals obligacions.

En cap cas l’accés al lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc web no confereixen als Usuaris cap altre tipus de dret d’utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per a www.dextragrup.com o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual www.dextragrup.combotons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

El contingut disposat en el Lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar

qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a www.dextragrup.com l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del Lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb:

(I) la legislació aplicable a cada moment;

(II) les Condicions Generals del Lloc web;

(III) la moral i bons costums generalment acceptades i

(IV) l’ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per a accedir al Lloc web.

c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a dextragrup.com o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant això, el que s’estableix en l’apartat anterior l’Usuari deurà així mateix abstenir-se de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de dextragrup.com , dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de dextragrup.com , tercers proveïdors i altres Usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificat ives dels drets de dextragrup.com o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització del Lloc web i/o dels continguts.

i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(I) De qualsevol forma, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.

(II) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries , difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

(III) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(IV) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

(V) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

(VI) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

(VII) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a www.dextragrup.com o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

(VIII) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

(IX) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

(X) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc web.

Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret.

En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar al www.dextragrup.com qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extravia ment o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació.

En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior a www.dextragrup.com quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar-se per a www.dextragrup.com .

HIPERVINCLES

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un enllaç o hipervincle , el Lloc web www.dextragrup.com així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit.

El Lloc web de www.dextragrup.com normalment no inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, però si ho fes i a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’entitats col·laboradores i/o patrocinadores www.dextragrup.com no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Lloc web

(I) No podran donar a entendre que www.dextragrup.com recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes;

(II) No podran falsejar la seva relació amb www.dextragrup.comni afirmar que www.dextragrup.com ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius www.dextragrup.com .

(III) No podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits;

(IV) No podran enllaçar a cap pàgina del Lloc web diferent de la pàgina principal;

(V) Haurà d’enllaçar amb la mateixa adreça del Lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el Lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web. www.dextragrup.com podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació www.dextragrup.com no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web.

En conseqüència, www.dextragrup.com no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

COOKIES

www.dextragrup.com es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” en el Lloc web, a fi de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi del Lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “cookies” utilitzades pel Lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí les dades personals de l’usuari.

Les cookies utilitzades són : Cookies pròpies, Google Analytics, Google Adwords.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor Web per a registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies” per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que www.dextragrup.com reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per a mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

Pot llevar o bloquejar les cookies utilitzant les opcions del seu navegador, però en alguns casos, això pot afectar la seva capacitat d’utilitzar www.dextragrup.com .Podrà consultar més informació general sobre COOKIES en el nostre apartat de POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

RESPONSABILITATS

www.dextragrup.com no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de www.dextragrup.com , que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

www.dextragrup.com no es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

www.dextragrup.com podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu Lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix so contraris a les presents Condicions Generals d’Ús.

No es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, al més aviat possible, els continguts que

puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

(I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control www.dextragrup.com .

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altres.

(III) Abús indegut o inadequat del Lloc web.

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de www.dextragrup.com es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc web.

(V) www.dextragrup.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc web.

Així mateix, www.dextragrup.com queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’usuari reclamat per www.dextragrup.com dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà al www.dextragrup.com indemne enfront de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar al www.dextragrup.com enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega desraonada sobre el funcionament del Lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES

Per a utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això www.dextragrup.com tractarà de forma automatitzada les dades personals d’acord i en compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que es disposa en les condicions definides en la Política de Privacitat i Protecció de Dades que presenta el Lloc web.

Sempre podrà exercir els seus drets que li assisteixen per llei d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a més del dret limitació i a la portabilitat d’una forma gratuïta. Per a això, cal que vostè mateix o a través de persona legalment autoritzada aporti els següents documents al Responsable de Fitxer amb les dades necessàries: Fotocopia DNI, Identificació i representació suficient, Explicació i objecte de la reclamació, Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per a posar-nos en contacte amb vostè al més aviat possible.

CODI DE CONDUCTA

Principis generals.

www.dextragrup.com es compromet al fet que contingut dels serveis oferts no deuran:

 • Induir o promoure discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i la resta de l’ordenament jurídic.
 • Induir o incitar a actuar de forma il·legal.
 • Portar a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.
 • Induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor, o a aprofitar-se o explotar l’estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l’usuari.
 • Induir o incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc, o que atemptin contra la salut o l’equilibri psíquic.
 • Infringir les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.
 • Contenir informació falsa o caduca.
 • Els serveis que incorporin sol·licitud d’informació personal o dades de caràcter personal, incloent-hi nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, hauran de ser adequats, pertinents i no excessius en relació amb la finalitat per a la qual es recaptin.

 

DURADA I TERMINACIÓ

La prestació del servei del present Lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, www.dextragrup.com podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, www.dextragrup.com anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, www.dextragrup.comno atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comercialitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties.

FORÇA MAJOR

www.dextragrup.com no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com l’ús del Lloc web, es regiran per l’expressament per la legislació espanyola, en l’àmbit del dret internacional privat. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els Tribunals de GIRONA , tret que alguna llei o tractat internacional actuarà com a llei especial.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigible o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.